Djelatnosti

Ovlašteni serviser Viessmanna

 

Djelatnost:

  •     popravak električne opreme (mjerni, kontrolni ili reg. instrumenti i aparati),
  •     proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje, kontrolu, ispitiv., za navigac,
  •     trgovina na malo izvan prodavaonica,
  •     postavljanje instalacija za vodu, plin, grijanje, ventilaciju i hlađenje,
  •     ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica,
  •     automehaničar, autoservis.